تبلیغات

وبلاگ دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

مدیر وبلاگ: مانی رضایی

رشته : علوم اجتماعی (مردم شناسی)

ورودی: 89

ایمیل: Mani.Rezaie70@gmail.com

ID یاهو: Ericssony70

 

http://Social.UMZST.Com